សូមអបអរសាទរជ័យលាភីទាំង ៣រូប ដែលបានឈ្នះការប្រកួតគំនិតបង្កើតថ្មី

សូមអបអរសាទរជ័យលាភីទាំង ៣រូប ដែលបានឈ្នះការប្រកួតគំនិតបង្កើតថ្មី


សូមអបអរសាទរជ័យលាភីទាំង ៣រូប ដែលបានឈ្នះការប្រកួតគំនិតបង្កើតថ្មី (Ideas Pitching Competition) ដោយទទួលបានពិន្ទុសរុបខ្ពស់ជាងគេ 

(ពិន្ទុក្រុមការងារបច្ចេកទេស ៨០% + ពិន្ទុបោះឆ្នោតគាំទ្រពីមហាជន ២០%)។

 

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបេក្ខភាព និងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ និងចែករំលែកបន្ត។ សូមបន្តចូលរួម និងតាមដានហ្វេសប៊ុកផេករបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម និងចែករំលែកបន្តឱ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនូវចំណេះដឹង និងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា។

 

 

#Cambodia4point0 #IdeasPitchingCompetition