តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា

តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា


តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ អាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាត និងថង់បរិស្ថានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០ រង្វាន់! ដោយគ្រាន់តែឆ្លើយក្នុង Comment នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

១. Like និង Share Post នេះជា Public នៅលើ Facebook Account របស់អ្នក

២. Subscribe YouTube Channel របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ (https://width="100%" height="350" srckh.com/hHjRE) រួច Screenshot ដាក់ក្នុងប្រអប់ Comment ជាមួយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

៣. Mention មិត្តភក្តិរបស់អ្នកចំនួន ៥ នាក់ នៅក្នុងប្រអប់ Comment

បញ្ជាក់៖ ឈប់ទទួលការចូលរួមត្រឹមម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ក្រុមការងារនឹងជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ (Random selection) នូវអ្នកឆ្លើយត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌចំនួន ១០ នាក់ ហើយនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅម៉ោង ៥ ល្ងាច ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

#Cambodia4point0 #QUIZ