សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងអំពីសន្ទុះដ៏លឿននៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល

  • ទំព័រដើម
  • ចំណេះដឹងពីនេះពីនោះ
  • សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងអំពីសន្ទុះដ៏លឿននៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងអំពីសន្ទុះដ៏លឿននៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងអំពីសន្ទុះដ៏លឿននៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល ក្នុងកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប លើកទី ១១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នេះ។

សម្តេចតេជោ បានមានប្រសាសន៍ថា “[…] នៅរាល់វិបត្តិដែលកើតមានទ្បើង តែងតែបង្កប់នូវកាលានុវត្តភាពដែលយើងមិនត្រូវមើលរំលងនោះទ្បើយ។ ជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាច្រកនៃកាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការកែទម្រង់លើប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជាអាទិភាពនានាសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់យើង។ ជាក់ស្ដែង យើងសង្កេតឃើញថា ការផ្លាស់ប្ដូរនៃខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងផលិតកម្ម, សន្ទុះដ៏លឿននៃបរិវត្តកម្មឌីជីថល, សេដ្ឋកិច្ចចក្រា និងកំណើនបៃតង  គឺជាកាលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ដែលប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែចាប់យកឱ្យខាងតែបាន។[…]”

#Cambodia4point0 #SPMSpeech #DigitalRevolution