• មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០Cambodia 4.0 Center

  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា...

“ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) ផ្ដល់គុណតម្លៃដល់អ្នកដែលមានទេពកោសល្យក្នុងស្រុក

“ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) ជាថ្នាលប្រមូលផ្ដុំ និងផ្គូផ្គងរវាងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ និងផ្នែកតម្រូវការ លើសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម...

អានបន្ត

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានរំលឹកជាថ្មីដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា Internet និងម្ចាស់បុរី នាឱកាស

«សម្ពោធទីតាំងថ្មីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ និងចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិត»...

អានបន្ត

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

ប្រធានបទ៖ “បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុ” (Internet of Things)...

អានបន្ត

គន្លឹះក្នុងការរៀបចំ Screen Computer ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញគន្លឹះក្នុងការរៀបចំ Screen Computer ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការ។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #OrganizeScreen #MultiTask...

អានបន្ត

របៀបការពារខ្លួនពីការវាយប្រហាតាមរយៈ Link ឬ URL

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបការពារខ្លួនពីការវាយប្រហាតាមរយៈ Link ឬ URL។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #urlscan...

អានបន្ត

វិភាគទិន្នន័យជាមួយមុខងារ Pivot Table ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀប វិភាគទិន្នន័យជាមួយមុខងារ Pivot Table នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Excel #PivotTable...អានបន្ត

របៀប Custom Format Cells នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញរបៀប Custom Format Cells នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Excel #FormatCells...អានបន្ត

មុខងារថ្មីរបស់ Google

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពី Bard ដែលជា AI Chatbot បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Bard #AIChatbot #GoogleBard...អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញការងារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងពិគ្រោះយោបល់លើសហគ្រិនភាពផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ទេពកោសល្យ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ មានបេសកកម្មបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញឌីជីថល និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគ្រិនឌីជីថលឲ្យលូតលាស់ និងមានភាពជោគជ័យ។


ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូម SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត

SUBSCRIBE