• មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០Cambodia 4.0 Center

  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា...

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក ឈឹម ប៊ុនឈុន គ្រូឧទ្ទេសមុខវិជ្ជា ទិន្នន័យធំ នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្តុៈធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា

ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ លើប្រធានបទ “បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ” (Big Data)។...

អានបន្ត

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗនៃទិន្នន័យធំ

#Cambodia4point0 #BigData #ទិន្នន័យធំ #បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ...

អានបន្ត

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

▪️ប្រធានបទ៖ បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ (Big Data)...

អានបន្ត

វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

រយៈពេល ១១ម៉ោង នៅទីតាំងផ្ទាល់ សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) ជាន់ទី៧...

អានបន្ត

ប្រភេទនៃទិន្នន័យធំ

#Cambodia4point0 #BigData #ទិន្នន័យធំ #បច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ #ប្រភេទនៃទិន្នន័យធំ...

អានបន្ត

ការចែករំលែកភាពជោគជ័យរបស់ជ័យលាភីទាំង ៣រូប

វីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ ជ័យលាភីទាំង ៣រូប ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគំនិតបង្កើតថ្មី កម្ពុជា ៤.០ រដូវកាលទី ៤...

អានបន្ត

របៀបបង្កើតវិញ្ញាបនបត្រដោយប្រើប្រាស់ Mail Merge ក្នុង Word និង Excel

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបបង្កើតវិញ្ញាបនបត្រដោយប្រើប្រាស់ Mail Merge ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word និង Microsoft Excel ។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #ELearning #GenerateCertificate #MailMerge #បង្កើតវិញ្ញាបនបត្រ...

អានបន្ត

របៀប Highlight Row និង Column នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបរបៀប Highlight Row និង Column នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #ELearning #Highlight #MicrosoftExcel...

អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Flashcards World

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Flashcards World ដែលជាកម្មវិធីល្អមួយសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រ។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #ELearning #Flashcards #FlashcardsWorld...អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ Extension ដើម្បី Record Screen, Record Video និង Screen Capture

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Extension ដើម្បី Record Screen, Record Video និង Screen Capture។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #ELearning #Extension #RecordScreen #RecordVideo #ScreenCapture #Nimbus...អានបន្ត

លក្ខណៈពិសេស និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excalidraw

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេស និងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excalidraw។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #ELearning #លក្ខណៈពិសេស #ការប្រើប្រាស់ #Excalidraw...អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញការងារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងពិគ្រោះយោបល់លើសហគ្រិនភាពផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ទេពកោសល្យ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ មានបេសកកម្មបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញឌីជីថល និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគ្រិនឌីជីថលឲ្យលូតលាស់ និងមានភាពជោគជ័យ។


ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូម SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត

SUBSCRIBE