• មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០Cambodia 4.0 Center

  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា...

នៅចាំអីទៀត តោះ! បង្កើតគណនីទាំងអស់គ្នា

“ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) ជាថ្នាលប្រមូលផ្ដុំ និងផ្គូផ្គងរវាងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ និងផ្នែកតម្រូវការ លើសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម...

អានបន្ត

សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក អ៊ុក សារ៉ាត ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

បានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ លើប្រធានបទ “ធនាគារឌីជីថលនៅកម្ពុជា” (Digital Banking in Cambodia)...

អានបន្ត

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

▪️ប្រធានបទ៖ “ធនាគារឌីជីថលនៅកម្ពុជា” (Digital Banking in Cambodia)...

អានបន្ត

ភាពខុសគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) និងធនាគារឌីជីថល (Digital Banking)

ភាពខុសគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ (Fintech) និងធនាគារឌីជីថល (Digital Banking)...

អានបន្ត

តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំ ខែមករា

ឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ និងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០ រង្វាន់ (ដបទឹករក្សាកម្ដៅ ៥ រង្វាន់ & អាវយឺត ៥ រង្វាន់)...

អានបន្ត

អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ LibreOffice

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រើប្រាស់ LibreOffice ដែលជាកម្មវិធីងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងឥតគិតថ្លៃ ។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #LibreOffice...

អានបន្ត

មុខងារ និងការប្រើប្រាស់ Filter នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីមុខងារ និងការប្រើប្រាស់ Filter នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Excel #Sort #Filter...

អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់មុខងារ Xlookup នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារ Xlookup នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Excel #xlookup...អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ Excel Table

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពី Excel Table...អានបន្ត

របៀបការពារគណនីបណ្តាញសង្គម (Social Media)

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបការពារគណនីពីជនឆបោកដែលប្រើប្រាស់ Link នៅលើបណ្តាញសង្គម (Social Media)។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy...អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញការងារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងពិគ្រោះយោបល់លើសហគ្រិនភាពផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ទេពកោសល្យ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ មានបេសកកម្មបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញឌីជីថល និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគ្រិនឌីជីថលឲ្យលូតលាស់ និងមានភាពជោគជ័យ។


ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូម SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត

SUBSCRIBE