• មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០Cambodia 4.0 Center

  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា...

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

▪️ប្រធានបទ៖ “កសិកម្មលើទឹក” (Hydroponic Farming)...

អានបន្ត

សកម្មភាពថ្ងៃទី១ នៃការដាក់តាំងបង្ហាញពីសកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ នាឱកាស “ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”

សូមអញ្ជើញទស្សនាស្ដង់របស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ស្ថិតនៅ Zone D ស្តង់លេខ D25 ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្...

អានបន្ត

សូមកុំភ្លេចចូលទស្សនាស្ដង់របស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ នាឱកាស “ទិវាជាតិវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍”

ស្ថិតនៅ Zone D ស្តង់លេខ D25 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្...

អានបន្ត

អបអរសាទរចំពោះអ្នកឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ និងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០នាក់

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការឆ្លើយដោយផ្ទាល់ និងចែករំលែកបន្ត...

អានបន្ត

របៀបបង្កើត Folder ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើប្រាស់ Windows Batch File

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Folder ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើប្រាស់ Windows Batch File។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #AutoCreateFolder #WindowsBatchFile...

អានបន្ត

របៀប Scan អត្ថបទជារូបភាពទៅជាអក្សរ

របៀប Scan អត្ថបទជារូបភាពទៅជាអក្សរ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀប Scan អត្ថបទជារូបភាពទៅជាអក្សរ តាមរយៈ Telegram bot (Image to Text)។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Telegrambot #ImagetoText...

អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ RUN Commands នៅក្នុង Windows

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ RUN Commands នៅក្នុង Windows។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #RUNCommands...អានបន្ត

"របៀបប្រើប្រាស់ Commands នៅក្នុង Google Chrome "

"របៀបប្រើប្រាស់ Commands នៅក្នុង Google Chrome មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Commands នៅក្នុង Google Chrome។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Chrome"...អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់មុខងារ Insert Comment នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារ Insert Comment នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #InsertComment...អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញការងារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងពិគ្រោះយោបល់លើសហគ្រិនភាពផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ទេពកោសល្យ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ មានបេសកកម្មបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញឌីជីថល និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគ្រិនឌីជីថលឲ្យលូតលាស់ និងមានភាពជោគជ័យ។


ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូម SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត

SUBSCRIBE