• មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០Cambodia 4.0 Center

  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា...

ការបែងចែកផ្នែកសំខាន់ៗនៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (ICT)

#Cambodia4point0 #ICT #បច្ចេកវិទ្យាICT #បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន...

អានបន្ត

បច្ចេកវិទ្យា AR (Augmented Reality) & VR (Virtual Reality)

#Cambodia4point0 #បច្ចេកវិទ្យាAR #បច្ចេកវិទ្យាVR #ARVR #AugmentedReality #VirtualReality...

អានបន្ត

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមជូនពរឆ្នាំថ្មី សូមមានជោគជ័យ សិរីសួស្តី សុខភាពល្អ និងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ...

អានបន្ត

សមាជិកសភាអាម៉េរិកធ្វើការៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពទិន្នន័យ

សមាជិកសភាសំខាន់ពីររូបរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានរៀបចំលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ឯកជនភាពទិន្នន័យ ដើម្បី...

អានបន្ត

អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមជូនពរឆ្នាំថ្មី សូមមានជោគជ័យ សិរីសួស្តី សុខភាពល្អ និងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ...

អានបន្ត

គន្លឹះខ្លីៗ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រគួតែធ្វើ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីគន្លឹះខ្លីៗ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows គួរតែចេះប្រើប្រាស់។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #គន្លឹះខ្លីៗ #besttips #windowsusers...

អានបន្ត

របៀបធ្វើបទបង្ហាញ, ឯកសារ និងគេហទំព័រដោយមិនចាំបាច់មានជំនាញរចនា ឬសរសេរកូដ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបទបង្ហាញ, ឯកសារ និងគេហទំព័រ ដោយមិនចាំបាច់មានជំនាញរចនា ឬសរសេរកូដ។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #gamma #ai...

អានបន្ត

៣ គេហទំព័រដែលជួយឱ្យការធ្វើបទបង្ហាញកាន់តែស្អាត ទាក់ទាញ និងរហ័ស

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីគេហទំព័រទាំង ៣ ដែលជួយឱ្យការធ្វើបទបង្ហាញ (Slide Presentation) កាន់តែស្អាត ទាក់ទាញ និងរហ័ស។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #slidescarnival #slides #carnival...អានបន្ត

របៀបដំឡើង និងការប្រើប្រាស់ Picture-in-Picture Extension

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបដំឡើង និងការប្រើប្រាស់ Picture-in-Picture Extension ។ Link: https://bit.ly/3TO0xr3 #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #PictureinPicture #Extension...អានបន្ត

វិធីសាស្រ្តងាយៗក្នុងការប្រើប្រាស់ Browser ឱ្យកាន់តែសុវត្ថិភាព

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីវិធីសាស្រ្តងាយៗក្នុងការប្រើប្រាស់ Browser ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពជាងមុន។ #Cambodia4point0 #DigitalLiteracy #អក្ខរកម្មឌីជីថល #Internet #Browser #Security...អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញការងារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងពិគ្រោះយោបល់លើសហគ្រិនភាពផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ទេពកោសល្យ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ មានបេសកកម្មបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញឌីជីថល និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគ្រិនឌីជីថលឲ្យលូតលាស់ និងមានភាពជោគជ័យ។


ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូម SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត

SUBSCRIBE