• មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០Cambodia 4.0 Center

  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា...

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមថ្លែងអំណរគុណ លោក ដូ សុភា សហការីគ្រប់គ្រងផ្នែកឌីជីថល នៃធនាគារ RHB Bank Cambodia

ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី ជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ លើប្រធានបទ “បច្ចេកវិទ្យា និងភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថលនៅកម្ពុជា” (Tech and Digital Leadership in Cambodia)...

អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.0 បានបន្តរៀបចំ “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ

នាថ្ងៃទី២៦ និងថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ សិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Zoom...

អានបន្ត

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

ប្រធានបទ៖ “បច្ចេកវិទ្យា និងភាពជាអ្នកដឹកនាំឌីជីថលនៅកម្ពុជា” (Tech and Digital Leadership in Cambodia)...

អានបន្ត

វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ៤ម៉ោង តាមប្រព័ន្ធ Zoom...

អានបន្ត

តើអ្នកដឹងទេ???

ជាធម្មតា នៅលើ QR Code តែងតែមានជ្រុងការ៉េចំនួន ៣ នៅផ្នែកខាងក្រោមខាងឆ្វេង ខាងលើខាងឆ្វេង និងខាងលើខាងស្ដាំ...

អានបន្ត

របៀបរៀបចំ Screen Computer ឱ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងស្រស់ស្អាតដូចអ្នកជំនាញ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបរៀបចំ Screen Computer ឬ Laptop ឱ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងស្រស់ស្អាតដូចអ្នកជំនាញ។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy...

អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ Super Simple Highlighter

"របៀបប្រើប្រាស់ Super Simple Highlighter មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Super Simple Highlighter ដែលជា Chrome Extension សម្រាប់ធ្វើការ Highlight អក្សរនៅលើគេហទំព័រ។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Highlighter"...

អានបន្ត

កម្មវិធី Remove Background សម្រាប់ទូរស័ព្ទ

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Pixelcut ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់កាត់ផ្ទៃខាងក្រោយ (Remove Background) នៅលើទូរស័ព្ទ។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Pixelcut...អានបន្ត

គន្លឹះស្វែងរករូបភាពតាម Google Image

"មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីគន្លឹះក្នុងការស្វែងរករូបភាពតាមរយៈ Google Image។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #GoogleImage "...អានបន្ត

របៀបស្កេន QR Code តាមរយៈ Browser Chrome

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបស្កេន QR Code តាមរយៈ Browser Chrome។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #QRCode...អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញការងារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងពិគ្រោះយោបល់លើសហគ្រិនភាពផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ទេពកោសល្យ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ មានបេសកកម្មបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញឌីជីថល និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគ្រិនឌីជីថលឲ្យលូតលាស់ និងមានភាពជោគជ័យ។


ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូម SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត

SUBSCRIBE