កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)


កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

▪️ប្រធានបទ៖ “ធនាគារឌីជីថលនៅកម្ពុជា” (Digital Banking in Cambodia)

▪️វាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោក អ៊ុក សារ៉ាត ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

▪️ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៤ រសៀល

 

#Cambodia4point0 #DigitalBanking

ពីនេះពីនោះ