កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)


កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show)

▪️ប្រធានបទ៖ “កសិកម្មលើទឹក” (Hydroponic Farming)

▪️វាគ្មិនកិត្តិយស៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

▪️ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង៖ ៤រសៀល

#Cambodia4point0 #HydroponicFarming