តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំ ខែមករា

តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំ ខែមករា


តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំ ខែមករា ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ និងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០ រង្វាន់ (ដបទឹករក្សាកម្ដៅ ៥ រង្វាន់ & អាវយឺត ៥ រង្វាន់) ដោយគ្រាន់តែឆ្លើយក្នុង Comment នូវចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

១. Like និង Share Post នេះជា Public នៅលើ Facebook Account របស់អ្នក

២. Like Facebook Page របស់ Khmer Tech Market (https://www.facebook.com/khmertechmarket) រួច Screenshot ដាក់ក្នុងប្រអប់ Comment ជាមួយចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ

៣. Mention មិត្តភក្តិរបស់អ្នកចំនួន ៥ នាក់ នៅក្នុងប្រអប់ Comment

 

បញ្ជាក់៖ ឈប់ទទួលការចូលរួមត្រឹមម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។ ក្រុមការងារនឹងជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ (Random selection) នូវអ្នកឆ្លើយត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ ចំនួន ១០ នាក់ ហើយនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅម៉ោង ៥ ល្ងាច ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

 

#Cambodia4point0 #QUIZ

ពីនេះពីនោះ